Søke om aktivitetsstøtte

Lokallag kan søke hovedorganisasjonen om økonomisk støtte til aktiviteter som ønskes gjennomført. Aktivitetene skal støtte opp om gjeldende handlingsplan for organisasjonen.

Merk!

  • Søknadsfristen er 15. februar.
  • Mottatt aktivitetsstøtte skal rapporteres senest 1. februar påfølgende år.
  • Hvis lokallaget ønsker å søke om støtte til flere aktiviteter innenfor samme år, så fylles skjemaet ut for hvert av dem.

Søknad om aktivitetsstøtte

  • Sett opp budsjettposter og beløp per post