Våre kjerneverdier

NYTENKNING

Gårsdagens løsninger passer ikke alltid på dagens og morgendagens utfordringer. Derfor er vi opptatte av å være nytenkende og fremoverlente både når det gjelder egne tiltak og samfunnspolitiske områder vi kan komme med innspill på til beste for barn og unges situasjon.

UREDD

Vi har mot til å stå opp for barn og unge. Ingen barn skal føle at de er alene. Når noe svikter, sier vi i fra. Alle må ta ansvar. Vi er tydelige og kompromissløse i vår kommunikasjon og i handling for å ivareta barns beste.

KUNNSKAP

For å sikre barna optimale oppvekstvilkår og god psykisk helse må vi sørge for å ha best mulig kunnskap om hvordan våre tiltak og de offentlige tjenestene fungerer. Vi tar utgangspunkt i ny forskning og de voksnes kunnskap og erfaringer, men først og fremst lytter vi til barna og lar deres erfaringer være det viktigste elementet.

MEDVIRKNING

Alle barn og unge skal bli hørt i saker som angår dem. På den måten kan de påvirke det som skjer i livene deres.