Brukerrepresentanter

Brukerrepresentanter

Brukerrepresentant er et frivillig oppdrag både for deg som selv har erfaringer fra offentlige tjenester relatert til barn og unge, og for deg som er opptatt av at offentlige tjenester for barn og unge skal tilpasses brukernes erfaringer.

Hva gjør brukerrepresentantene?

Barn og unge har viktig kunnskap om systemene de er i. Som brukerorganisasjon samler Voksne for Barn aktivt inn deres erfaringer med skole, psykisk helsehjelp, barnevern, NAV og andre hjelpesystemer. Denne informasjonen blir formidlet til brukerrepresentanter som deretter bringer erfaringer tilbake til tjenestene for å gjøre dem bedre.

Som brukerrepresentant i Voksne for Barn, representerer du barn og unge i ulike råd og fora. Det vil si at du ikke bare representerer deg selv, men en større gruppe mennesker, og du vil få være med i utviklingsarbeid og i beslutningsprosesser. Du velger selv hvilke oppdrag du vil påta deg.

Alle brukerrepresentanter gjennomgår kurs i hva medvirkning innebærer og hvordan man skal utføre oppdraget som brukerrepresentant for barn og unge i Voksne for Barn. Brukerrepresentantene får også oppfølging etter behov.

Som brukerrepresentant forventes det at du deltar på organisasjonens samlinger for frivillige.


Vil du bli brukerrepresentant?

Hvem er brukerrepresentantene?

Våre brukerrepresentanter er medlemmer som er 18 år og eldre, og har ulik geografisk bakgrunn.

Hvordan bli brukerrepresentant?

Hvis du er opptatt av å påvirke at tjenester for barn og unge legger brukernes erfaringer til grunn for tjenesteutviklingen, kan dette være et oppdrag for deg.

Først av alt må du melde deg som frivillig.

Vanlige spørsmål

Under kan du se opptak fra vårt informasjonsmøte om å være brukerrepresentant, 25.09.23