Ungdomspanel 1

Ungdomspanelet

Ungdomspanelet består av ungdommer som ønsker å bruke sine erfaringer til å gjøre offentlige tjenester bedre. Ungdommene bidrar på ulike måter – noen ved å skrive i media, andre ved å dele erfaringer i møter med offentlige tjenester eller med studenter som etter hvert skal jobbe i tjenestene.

Hva er Ungdomspanelet?

Barn og unge har viktig kunnskap om systemene de er i. Hjelpesystemene for barn og unge blir bedre dersom barna selv får være med å påvirke dem. Ungdomspanelet er et tiltak for å gi ungdommer gode kanaler til å være med på å påvirke, så både politikere og offentlige tjenester som skole, psykisk helsevern, barnevern og NAV kan lære av deres erfaringer.

Gjennom samtaler, høringer og intervjuer henter vi systematisk inn erfaringer og råd fra barn og unge. Ungdommene i panelet er selv med og presenterer denne kunnskapen, på utdanninger, i dialoger med fagfolk, politikere og myndigheter. Alle som er med i panelet får opplæring og oppfølging. All deltagelse er frivillig.

Hvem er ungdommene?

Ungdommene i panelet er mellom 18 og 25 år, og bor på ulike kanter av landet, med lokale erfaringer fra møtet med ulike deler av det offentlige apparatet.

Vanlige spørsmål om Ungdomspanelet

Tiltaket er organisert av hovedkontoret i Voksne for Barn, men ungdom fra hele landet kan delta.

Lurer du på noe?

Elisabeth Wold 1

Elisabeth Wold

Faglig ansvarlig Ungdomspanelet
Telefon: 404 85 783
E-post:
elisabeth.wold@vfb.no