Hvordan starte med våre skoletiltak?

Skoler og kommuner som ønsker å starte med våre skoletiltak inngå en gjensidig forpliktende avtale med Voksne for Barn. Alle ansatte som skal jobbe med tiltaket må gjennomgå en to- eller tredagers opplæring før oppstart. I tillegg må det settes ned en ressursgruppe, enten på skole eller kommunenivå, som vil få ansvar for implementering.

Det er mulig å inngå kombinasjonsavtaler om flere av tiltakene, og alle våre tiltak er gratis.  

Zippys venner, Eples venner og Passport

 • Avtaler inngås på kommunalt nivå.
 • Hver kommune må sette ned en tverrfaglig ressursgruppe. Gruppens rolle er å bidra til lokal forankring, samt å gjennomføre veiledning og erfaringssamlinger for lærere.
 • Ressursgruppen må minimum bestå av:
  • Representant fra kommunal ledelse
  • PPT
  • Skolehelsetjenesten

Denne gruppen vil få opplæring av Voksne for Barn, og ressursgrupper fra hele landet møtes årlig for faglig oppdatering og erfaringsutveksling.

Drømmeskolen

 • Avtaler inngås på skole eller kommunalt nivå.
 • Hver skole må sette ned en ressursgruppe på 5-7 personer som skal drifte tiltaket og drive opplæring av og følge opp elevmentorene på sin skole.
 •  Ressursgruppen består av:
  • representanter fra ledelse
  • lærere
  • rådgivere
  • miljøarbeidere
  • elevråd

Supportgrupper

Avtaler inngås på skole eller kommunalt nivå.

Vanlige spørsmål

Nei, alle våre skoletiltak er gratis for skoler og kommuner.