Supportgrupper i skolen 1

Supportgrupper i skolen

Supportgrupper i skolen er et tiltak som skal bidra til at elever som ikke trives, blir utestengt eller opplever mobbing, får hjelp så raskt som mulig.

Hva er Supportgrupper i skolen?

Gjennom supportgrupper får skolene:

 • en metode for å fremme inkludering og å forebygge mobbing
 • et verktøy som kan brukes til å oppfylle skolens aktivitetsplikt
 • et tiltak som kan bidra til å styrke utsatte elever og endre gruppa som eleven er en del av
 • et tiltak som styrker elevenes medvirkning i situasjoner som angår dem selv
 • et verktøy som kan forebygge, men også hjelpe, supportelever ut av uhensiktsmessige roller og styrke disse elevenes prososiale ferdigheter

Når kan Supportgrupper brukes?

Supportgrupper kan brukes i mange ulike situasjoner, ikke bare ved mobbing.

 • Ta imot nye elever 
 • Støtte elever i sårbare situasjoner
 • Elever som ikke trives
 • Elever som er utrygge
 • Elever som opplever utestenging eller utfordringer med vennskap
 • Mobbing

Virker det?

Supportgrupper er et av våre nyeste tiltak. I samarbeid med OsloMet har vi gjennomført et pilotprosjekt over to år med gode resultater. Her er noen av dem:

 • Elevene som har opplevd mobbing og ensomhet har fått nye venner og følt seg inkludert i det sosiale fellesskapet
 • Elevene opplevde det utfordrende å vise sårbarhet, men alle hadde opplevd det som positivt i etterkant
 • Supportelevene følte seg betydningsfulle og de var stolte og glade for å kunne hjelpe en medelev
 • Flere av supportelevene trakk frem betydningen av det sosiale fellesskapet, at det hjalp dem til å utfordre seg selv. Med gruppa i ryggen ble det lettere å si fra hvis de var vitne til ugreie episoder
 • Elevene opplevde også at klassemiljøet bedret seg som en konsekvens av supportgruppens initiativer

Hvordan ta i bruk Supportgrupper?

Før oppstart skal det settes ned en ressursgruppe på skolen. Gruppens rolle er å bidra til lokal forankring, samt å gjennomføre veiledning og samlinger for erfaringsutveksling for lærere. Denne gruppen må minimum bestå av:

 • skolehelsetjenesten
 • skoleledelsen

Høsten 2023 deltar ressursgruppen på basiskurs i løsningsfokustert tilnærming (LØFT) samt workshop med trening på gjennomføring av grupper.

Vanlige spørsmål om Supportgrupper i skolen

Ja, Supportgrupper er åpent for alle skoler. Men for å ta i bruk tiltaket må kommunen først inngå en avtale med Voksne for Barn, og de ansatte må gjennom en opplæring før man starter opp.

Her kan du lese mer om hvordan man kommer i gang med våre skoletiltak.

Lurer du på noe?

Nina Grindheim

Nina Grindheim

Faglig ansvarlig skole
Drømmeskolen / Supportgrupper i skolen
Telefon: 934 33 667
E-post:
nina.grindheim@annonse

Toralv Kvalvik

Tora Gjestvang Ween

Faglig ansvarlig Pip-klubben og faglig rådgiver skole
Telefon: 915 28 383
E-post:
tora.gjestvang.ween@vfb.no