ROM

ROM er en modell for medvirkning på tjeneste- og systemnivå.

Hva er ROM?

ROM er en modell for medvirkning på tjeneste- og systemnivå, med effekt på individnivå. Formålet med ROM er tjenesteutvikling og bedre tjenester til de som trenger det.

ROM bidrar til kompetanseheving og økt tverrfaglig og tverretatlig forståelse.

På ROM møtes fagpersoner og pårørende eller personer som selv har utfordringer, til likeverdig dialog, hvor erfaringer og kunnskap deles.

> ROM varer i ca. 2 timer og styres av en møteleder
> Hvert ROM har et forhåndsbestemt tema
> Kveldens tema blir innledet av fagperson og pårørende
> Det skrives læringsnotat fra hvert ROM som brukes i fagutvikling eksternt og hos Voksne for Barn
> Deltakerne har gjensidig taushetsplikt
> ROM er manualbasert, alle ROM følger samme struktur og innhold
> Det er gratis å delta på ROM

Det er Voksne for Barn som har utviklet og eier ROM-tiltaket, og som har ansvaret for videreutvikling, implementering og spredning. Vi tilbyr opplæring og oppfølging av ROM til helseforetak, kommuner og andre aktuelle samarbeidspartnere. Tiltaket er finansiert av Helsedirektoratet og Bufdir.

Hvor finnes ROM?

Gjøvik, Sykehuset Innlandet og Gjøvik kommune
> berørte/pårørende til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus
> foreldre og familier til barn og unge med behov for tilrettelagte tjenester

Nittedal kommune
> berørte/pårørende til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus
> foreldre og familier til barn og unge med behov for tilrettelagte tjenester
> fosterforeldre/foreldre barnevernet

Lørenskog kommune
> berørte/pårørende til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus
> foreldre og familier til barn og unge med behov for tilrettelagte tjenester
> fosterforeldre/foreldre barnevernet

Lillestrøm kommune
> berørte/pårørende til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus
> foreldre og familier til barn og unge med behov for tilrettelagte tjenester
> fosterforeldre/foreldre barnevernet

Rælingen kommune
> berørte/pårørende til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus
> foreldre og familier til barn og unge med behov for tilrettelagte tjenester
> fosterforeldre/foreldre barnevernet

Borgestadklinikken, Skien
> berørte/pårørende til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus

Larvik kommune
> berørte/pårørende til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus

Trondheim, St. Olavs hospital, Lærings- og mestringssenteret, Lade behandlingssenter og Trondheim kommune
> berørte/pårørende til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus
> partnere/ekspartnere med felles barn med personer som har rusrelaterte problemer
> ROM Ung for barn og unge som er pårørende til personer som har utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus

Namsos kommune
> berørte/pårørende til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus

Nærøysund kommune
> berørte/pårørende til personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rus

Gausdal kommune
> Fosterforeldre barnevernet

Ringebu kommune
> Fosterforeldre barnevernet

Øyer kommune
> Fosterforeldre barnevernet

Østre toten kommune
> Fosterforeldre barnevernet

Vestre Toten kommune
> Fosterforeldre barnevernet

Vanlige spørsmål om ROM