Hvorfor klarer ikke myndighetene å redusere familiefattigdom i Norge?

Gjennom FNs Bærekrafts mål nr. 1, har Norge forpliktet seg til å minst halvere andelen barn som lever i fattigdom, innen 2030. Men i Norge går vi i motsatt retning. Antall barn som vokser opp i en familie med vedvarende lavinntekt har siden 2001 blitt tredoblet. Selv om det er satt inn mange politiske tiltak og utviklet strategier, klarer vi ikke å snu den negative trenden. Ifølge tall fra SSB vokser 115 000 barn opp i en lavinntektsfamilie. Forskning viser at dette har store konsekvenser for barns mulighet til å lykkes på skolen, ha et sunt kosthold og god helse, et godt sted å bo og være med på fritidsaktiviteter. Og det gjør det vanskelig for foreldre å være gode omsorgspersoner for barna sine. Barn fra fattige familier prøver å skjule at familien ikke har penger, og sier at det er flaut, trist og ensomt, og de har mindre håp for framtiden.

Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon, Redd Barna, Røde Kors, Sanitetskvinnene, Unicef og Voksne for barn inviterer våre partiledere til å stille opp i politisk debatt der tema er hva må gjøres for å snu den negative utviklingen og for å lykkes med å bekjempe familiefattigdom i Norge. Vi ønsker gjennom debatten å løfte løsninger og god praksis for å bekjempe familiefattigdom i Norge.