Når skam holder barn utenfor felleskapet

Å kjenne på for mye skam kan ødelegge et menneske. For barn og unge som opplever utenforskap gjennomsyrer skammen hele livet. Skam over å ikke være som alle andre, over å ikke få til det alle andre får til, over å ikke klare å skaffe seg en venn, eller over familiens situasjon. Det å se på seg selv som feil, eller at man ikke er en del av fellesskapet, er noe av det vondeste vi mennesker kan oppleve. Den som skammer seg vil gjøre alt som står i sin makt for å skjule situasjonen sin eller å bli avslørt. Tar vi som samfunn nok hensyn til skam? Hva kan foreldre, skoler og andre gjøre for å fange opp og hjelpe barn tidlig nok, slik at ingen dyttes ut av fellesskapet? Psykologspesialist Svein Øverland kommer og snakker om temaet.

Tid: kl. 10.30