… og hvem ser Johanne?

Dette kurset gir deg som jobber i skolen et verktøy for å håndtere bekymringer for hjemmesituasjonen til et barn, og hvordan du kan innlede et samarbeid med foreldrene der barnets perspektiv er i fokus.

Kurset legger vekt på hvordan du som jobber i skolen kan håndtere bekymringer om et barn og gir råd og veiledning om hvordan du kan gjennomføre samtaler med foreldrene og skape et samarbeid med foreldrene der barnets perspektiv opprettholdes og er i fokus. 

Johanne, den 10 år gamle jenta som lever med en mor som har alkoholproblemer, kan være hvem som helst. Kurset gir deg råd og metoder for hjelpe Johanne (og broren Jesper) slik at du kan være bedre rustet når du møter henne. Kurset er utviklet med tanke på at fagpersoner tilknyttet skole skal få utvidet sin handlingskompetanse på denne
gruppen barn.

Temaer gjennomgås på kurset:

 • Belastninger i familien og hvordan det påvirker rollen som forelder
 • Hvordan kan det være å være barn i en familie med belastninger
 • Hva kan barn vise oss som tegn på at de har det vanskelig
 • Hvordan ivareta barn i skolen, når de har det vanskelig
 • Mestring og resiliens hos barn
 • Bekymring og bekymringsjobbing
 • De vanskelige samtalene med foreldrene
 • Barnets perspektiv og møtet med foreldrene
 • Målgruppe

  Ansatte i skolen

 • Kursholder

  Jan Steneby

 • Varighet

  2–4 timer

 • Pris

  Kr. 10 000,- ekskl. reise og eventuell overnatting for kursleder, kurslokale (projektor og flippover/whiteboard) og servering.

 • Bestilling

  Dette kurset kan kun bestilles

Bestilling av kurs