Påmelding til frokostseminar

Påmelding til frokostseminar om livsmestring i skolen. Sentralen, 16. september 2022.
Navn

Helsetjeneste og organisasjoner på tvers av landet har rapportert om en økning i alvorlige psykiske problemer blant barn og unge de siste to årene, delvis i sammenheng med pandemien. Dette omfatter blant annet spiseforstyrrelser, selvmordstanker og selvskading. Samtidig er det ofte flere måneders ventetid på behandling i spesialisthelsetjenesten også for barn og unge med alvorlige lidelser.

Politikere har lenge lovet en solid satsning for å løse de stadige manglene på dette feltet. Hva skal til for å et skikkelig løft for barn og unges psykiske helse? Hvordan kan vi styrke forebyggingen for å hindre at så mange unge blir alvorlig syke og avhengige av behandling? Og hva kan vi gjøre for å ta oss bedre av dem som lider mest?

Program:
• Anne Kristine Stenslie Gran, helsesykepleier, Bjøråsen skole, Oslo
• Ragnhild Tranøy, avdelingssjef, Barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering, Sykehuset Østfold
• Geir Helge Roaas, enhetsleder Front Ungdom, og overlege ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Oslo Universitetssykehus

Politikerpanel:
• Olaug Bollestad, leder, KrF; stortingsrepresentant, Helse- og omsorgskomiteen
• Sandra Bruflot, stortingsrepresentant, Helse- og omsorgskomiteen, Høyre
• Even Røed, stortingsrepresentant, Helse- og omsorgskomiteen, Ap
• Seher Aydar, stortingsrepresentant, Helse- og omsorgskomiteen, Rødt

Ordstyrer: Signe Horn, generalsekretær, Voksne for BarnGrunnet servering ønsker vi at folk melder seg på.