Barn i Norge-konferansen 2022

Årets tema: Foreldrerollen

Voksne for barn inviterer til årets Barn i Norge-konferanse med Foreldrerollen i 2022 som tema.

Utfordringene foreldre står overfor forandrer seg over tid. Hvordan er foreldrerollen annerledes i dag enn den var i tidligere generasjoner? Hvilke utfordringer møter foreldre i dag?
Hva slags hjelp og støtte ønsker foreldre mer av, og hva kan samfunnet gjøre for å styrke foreldre i deres roller? Hvilken rolle har offentlige tjenester å spille? Hvordan kan foreldre støtte barn som faller utenfor, og hvordan kan fagpersoner støtte foreldrene?

Under konferansen lanseres årets Barn i Norge-rapport. Rapporten og konferansen vil ta for seg både foreldrerollen i dag generelt, og utfordringer for foreldre i ulike utsatte grupper. Grunnlaget for rapporten er en omfattende undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på bestilling fra Voksne for Barn.

Konferansen gjennomføres med støtte fra Stiftelsen Fritt Ord.

Vi håper å se deg på Sentralen i Oslo 22. november.

Vel møtt!

Program:

Konferansier: Signe Horn, generalsekretær, Voksne for Barn

08:30    Registrering og enkel servering

09:00    Åpning av konferansen Marianne Borgen, ordfører i Oslo

09:10   Noen tanker om foreldrerollen Helene Bredal Antonsen, elevmentor, Nordpolen Skole

09:15    Presentasjon av undersøkelsen Seniorrådgiver Vegard Jarness og rådgiver Marius A. Flaget, Respons Analyse

09:45    Viktige funn fra Voksne for Barns perspektiv Rune Berglund Steen, kommunikasjonssjef, Voksne for Barn

10:00    Pause

10:15    Kommentarer til funnene

10.15   Line Marie Warholm, psykologspesialist, spaltist

10.30   Eirin Pedersen, forsker 1, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

10.45   Guro Birkeland, direktør for Oppvekstavdelingen, Bufdir

11.00   Marius Chramer, leder, Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

11:20   Hvordan være foreldre i møte med barn som faller utenfor? Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre og kulturforskjeller i foreldrerollen. Nadia Ansar, psykologspesialist og Ph.d-kandidat

11:40    Hva er en god forelder i 2022? Hvordan skiller foreldrerollen seg fra 1952 og 1982? Hva er de største utfordringene i dag? Peder Kjøs, psykolog, programleder

12:00    Lunsj

12:45    Å vokse opp i en innvandrerfamilie i Norge. En personlig historie. Abid Raja, forfatter

13:10  Levekårutsatte barnefamilier: Hverdagsliv og foreldreskap, Karin Gustavsen, sosionom og sosiolog, sammfunnsforsker KoRus Sør 

13:30   Hvordan være foreldre i møte med barn som faller utenfor? Svein Øverland, psykolog, spesialist i barne- og ungdomspsykologi

13:50    Pause

14:00    Samtale: Hva preger foreldrerollen i 2022? Hva kan samfunnet gjøre for å styrke foreldre i deres rolle? Forfatter og frilansjournalist Linn Stalsberg i samtale med stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG), stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap), stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og psykolog Svein Øverland.

14:30    Avslutning

 • Sted

  Marmorsalen, Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

 • Varighet

  09.00 – 15.00, lett servering fra 08.30

 • Pris

  Kr: 300
  Det er gratis for medlemmer (medlemsavgift kr. 190,-; kr. 100,- for studenter/pensjonister)

   

 • Dato

  22. november

På konferansen møter du:

Marianne Borgen, ordfører i Oslo og mangeårig politiker for SV. Utdannet sosiolog og har jobbet for barns rettigheter gjennom hele sitt yrkesliv, blant annet som leder av Redd Barnas Norgesprogram.

Peder Kjøs, psykolog utdannet ved Universitetet i Oslo. Han er bl.a. kjent fra NRK-serien «Jeg mot meg», hvor ungdom med ulike psykiske utfordringer ble fulgt gjennom samtaleterapi.

Svein Øverland, psykolog, spesialist i barne- og ungdomspsykologi og rettspsykologi. Han er seksjonssjef ved avd. Brøset, St. Olavs Hospital.

Abid Raja, forfatter og stortingsrepresentant for Venstre. Nestleder i Venstre siden 2020. Var kultur- og likestillingsminister 2020–2021.

Une Bastholm, stortingsrepresentant. Hun ble valgt til MDGs partileder i 2020 og var en av to nasjonale talspersoner i perioden 2016–2020.

Tuva Moflag, stortingsrepresentant for AP siden 2017. I perioden 2015–2017 var hun ordfører i Ski kommune.

Kjell Ingolf Ropstad, stortingsrepresentant for KrF siden 2009, barne- og familieminister 2019-2021, partileder 2019-2021.

Nadia Ansar, psykologspesialist og Ph.d-kandidat. Har lang og bred erfaring med behandling av angst, depresjon, selvkritikk, skam, lav selvfølelse og relasjonstraumer.

Marius Chramer, leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) siden 2020.

Line Marie Warholm, psykologspesialist med bred erfaring fra offentlig psykisk helsevern, familievernet, privat praksis og rettsvesenet.

Guro Birkeland, direktør for Oppvekstavdelingen, Bufdir, lege og jurist med spesialkompetanse på helserett, barnerett og menneskerettigheter. 

Karin Gustavsen, seniorrådgiver i KoRus Sør, utdannet sosionom, sosiolog og førstelektor. Faglig kjerneområde er i sosiale ulikheter i oppvekst med fokus på levekårutsatte barnefamilier.

Eirin Pedersen, forsker på kjønn og familie, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet.

Linn Stalsberg, forfatter og frilansjournalist, debuterte med boken «Er jeg fri nå? Tidsklemme i verdens beste land» i 2013.

Powerpointer fra konferansen:

 • Presentasjon av rapporten – Respons Analyse
 • Familiens hverdagsliv i Norge 2020-2022 – Eirin Pedersen
 • Barn i Norge Foreldrerollen – FUG-leder Marius Chramer
 • Forelder i møte med barn som faller utenfor? – Nadia Ansar
 • Levekårutsatte barnefamilier Hverdagsliv og foreldreskap – Karin Gustavsen