Barns deltakelse i kommunal planlegging

Barn og unge har rett til å medvirke i kommunal planlegging. Dette kurset tar for seg alt fra lovgivning til hvordan barn og unge aktiveres i medvirkningsprosesser.

Barn og unge har rett til å medvirke i kommunal planlegging, det gjelder både fysisk/arealplanlegging og utvikling av tjenester hvor barn og unge blir berørt.

For å virkeliggjøre dette skal kommunene ha rutiner som følger opp det som er lovpålagt. De som er involvert i planprosessen må ha kjennskap til hva som er tilgjengelig av verktøy. Det er også avgjørende å ha kunnskap om hvordan barn og unge aktiveres i medvirkningsprosesser.

Teoretisk kursdag:

 • Gjeldende lovverk som krever deltakelse av barn og unge i kommunale planprosesser.
 • Få kunnskap om metoder og tilgjengelige verktøy for barn og unges deltakelse.

Praktisk kursdag:    

 • Lær hvordan du gjennomfører en medvirkningsprosess fra A til Å
 • Slik motiverer og involverer du barn og unge i en medvirkningsprosess
 • Konkrete metoder for hvordan du legger til rette for gode prosesser på eget arbeidssted

En eller begge kursdagene kan bestilles.

 • Målgruppe

  Alle som er involvert i kommunal planlegging: virksomhetsledere, planansvarlige, barnerepresentanter, medlemmer av barn- og unges kommunestyre eller barne- og ungdomsråd, sekretærer for barne- og ungdomsråd, brukerrepresentanter fra frivillige organisasjoner, elevrådsrepresentanter og lærere med ansvar for elevråd

 • Varighet

  1 eller 2 dager

 • Pris

  1 dags kurs (2 kursholdere) kr. 20 000 ekskl. reise og overnatting
  2 dagers kurs (2 kursholdere) kr. 30 000 ekskl. reise og overnatting

 • Bestilling

  Dette kurset kan kun bestilles

Bestilling av kurs