Du kan hjelpe Jesper!

Hvordan bør du som barnehageansatt gå frem hvis det oppstår bekymringer rundt hjemmesituasjonen til et barn?

Jesper – gutten som lever med en mor som har alkoholproblemer kan være hvem som helst. Kurset gir deg råd og metoder for hvordan du kan hjelpe Jesper når du møter ham. Kurset er utviklet med tanke på at barnehagepersonell skal få utvidet sin handlingskompetanse i forhold til denne gruppen barn.

Kurset legger vekt på hvordan man som barnehageansatt går frem hvis det oppstår bekymringer rundt hjemmesituasjonen til et barn, og gir råd og veiledning om hvordan en kan gjennomføre samtaler med foreldrene og skape et samarbeid med foreldrene der barnets perspektiv opprettholdes og er i fokus.

Temaer som gjennomgås på kurset:

 • Belastninger i familien og hvordan det påvirker rollen som forelder
 • Hvordan kan det være å være barn i en familie med belastninger
 • Hva kan barn vise oss i barnehagen som tegn på at de har det vanskelig
 • Hvordan ivareta barn som har det vanskelig i barnehagen
 • Mestring og resiliens hos barn
 • Bekymring og bekymringsjobbing
 • De vanskelige samtalene med foreldrene
 • Barnets perspektiv og møtet med foreldrene
 • Målgruppe

  Barnehageansatte

 • Kursholder

  Jan Steneby

 • Varighet

  Hel- eller halvdag

 • Pris

  Halv dag: Kr. 10 000,- (NB! Kun i Oslo og nærområder ellers heldagsprisen) ekskl. reise og eventuell overnatting for kursleder, kurslokale (projektor og flippover/whiteboard) og servering.

  Hel dag: Kr. 18 000,- ekskl. reise og eventuell overnatting for kursleder, kurslokale (projektor og flippover/whiteboard) og servering.

 • Bestilling

  Dette kurset kan kun bestilles

Bestilling av kurs