Frokostseminar

Andelen barn i fattige familier har blitt tredoblet de siste tjue årene. I dag vokser mer enn hvert tiende barn opp i en familie med vedvarende lavinntekt. Voksne for Barn ga i 2021 ut en rapport hvor ungdommer fra vårt medvirkningstiltak «Ungt nettverk» fikk sette ord på sine sterke opplevelser av fattigdommens konsekvenser. Et sentralt tema er de alvorlige skadevirkningene både for barnas psykiske helse i oppveksten og med tanke på utviklingen av alvorlige diagnoser senere i livet.

Årets SSB-tall viser at antallet barn som vokser opp i familier med «vedvarende lavinntekt» stadig er på sitt høyeste i den tiden SSB har registrert dette, og det i en situasjon hvor mange kostnader er høye og på vei opp: mat, bensin, renter, strøm. Det betyr at mange av dem som allerede er fattige, vil slite enda mer. Flere norske barn vil kjenne enda mer på fattigdom den kommende tiden. Mer enn det: Mange barn kan være på vei inn i den verste perioden i sin oppvekst økonomisk sett. Det er snakk om 115 000 barn.

I Hurdalsplattformen har Støre-regjeringen framhevet kampen for å løfte barn ut av fattigdom som et prioritert tema. Hva skal til for å få en solid satsning mot fattigdom som rammer barn de kommende årene – for ikke å snakke om de kommende månedene?

PROGRAM:

1. Ungdommer fra Ungt nettverk i samtale med generalsekretær i Voksne for Barn, Signe Horn.

2. Panelsamtale: Kan vi på noe sikt se for oss en nullvisjon for familiefattigdom i Norge? Hvordan kan vi eventuelt nærme oss en slik visjon? Hvordan kan vi som samfunn styrke sikkerhetsnettet rundt de barna som er mest utsatt, spesielt i den krisetiden mange er på vei inn i?

– Torbjørn Vereide, stortingsrepresentant, Arbeids- og sosialkomiteen, Ap

– Anna Molberg, stortingsrepresentant, Arbeids- og sosialkomiteen, Høyre

– Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant, Kommunal- og forvaltningskomiteen, Rødt

– Hallstein Bjercke, bystyrerepresentant i Oslo, gruppeleder for Venstres bystyregruppe, 1. kandidat til kommunevalget i 2023

Ordstyrer:
Signe Horn, generalsekretær, Voksne for Barn

Vel møtt!

 • Sted

  Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo

 • Varighet

  Seminaret starter 08.30, og varer til 09.30. Frokost serveres fra 08.10.

 • Pris

  Gratis

 • Dato

  13. oktober