Hva ville du gjort?

Hvordan ville du som lærer reagert om du hadde Johanne i klassen din? Disse spørsmålene er ment som en hjelp til refleksjon for deg som jobber i skolen.

Refleksjonstesten må sees i sammenheng med innholdet i veiledningsheftet for skolen. Du kan fylle i skjema nedenfor for å få veiledningsheftet tilsendt på e-post.

Det er en forutsetning at du har sett filmen …og hvem ser Johanne? før du svarer på spørsmålene. NB! Du er helt anonym og dine valg blir ikke lagret noe sted.