I hodet på en tenåring

OM FOREDRAGET:

Et inspirerende foredrag om hva som foregår i hode på en tenåring og hvordan foreldrene og andre voksne kan veilede på en god måte. Foredraget er mestrings- og ressursorientert og målet er å styrke foreldrene samtidig som de utfordres til refleksjoner rundt viktige temaer som relasjoner, kommunikasjon, vennskap, selvtillit og selvfølelse. 

MÅLGRUPPE:

foreldre/foresatte til ungdommer i ungdomsskole og videregående skole