LØFT for foreldre (gruppelederkurs)

Bli kursleder for LØFT for foreldre-kurs, som er et inspirerende foreldrekurs basert på samme pedagogiske prinsipper som Jeg kan!-metoden.

På kurset lærer du å:

 • lede løsningsorienterte kurs for foreldre
 • styrke foreldrenes tro på seg selv som omsorgspersoner     
 • gi dem praktiske verktøy for barneoppdragelse

Opplæringen av gruppeledere i Norge skjer i regi av Voksne for Barn i samarbeid med Ben Furman og Helsinki Brief Therapy Institute (HBTI). Det gis innføring i de pedagogiske prinsipper som ligger til grunn for LØFT og manualen som brukes på foreldrekurset blir gjennomgått. Øvelser og bruk av diverse verktøy blir også gjennomgått.

For å bli sertifisert kursholder for LØFT for foreldre må du:

 • Gjennomføre gruppelederkurset i LØFT for foreldre.
 • Holde et LØFT for foreldre-kurs og rapportere til Voksne for Barn etter gjennomført kurs.
 • Lese: Børn kan – i praksis, Ben Furman (Hans Reitzels Forlag)
           Jeg er stolt av deg, Ben Furman (kan bestilles ved påmelding av kurset)
 • Prøve ut nettsiden Ansvarlighetstrappen og programmet Sorry-letter (Se www.kidsskills.org)

Sertifisering

Som sertifisert kursleder for LØFT for foreldre kan du i regi av Voksne for Barn arrangere lokale kurs for foreldre.

Helsinki Brief Therapy registrer deg som sertifisert kursholder med ditt navn på nettsiden www.kidsskills.org. Registreringsavgiften er 50 Euro og du vil få en faktura direkte fra Helsinki Brief Therapy Institute.

 • Målgruppe

  Du som ønsker å lede foreldrekurs i regi av Voksne for Barn og har erfaring og bakgrunn fra arbeid med barn og familier. Det er en fordel at du har kjennskap til løsningsfokuserte metoder.

 • Kursholder

  Hanne Cook Hope
  Gro Kristiansen

 • Varighet

  2 dager

 • Bestilling

  Dette kurset kan kun bestilles

Bestilling av kurs