Når mor eller far er psykisk syk eller har rusproblemer

Dette foredraget har fokus på hvordan ulike psykiske lidelser og rusavhengighet påvirker omsorgsevnen og hvordan det kan påvirke barns utvikling på ulike alderstrinn.

Det blir lagt vekt på kommunikasjon med barna, forebyggende arbeid og hvordan barn kan hjelpes til å mestre vanskelige livssituasjoner. En rød tråd gjennom hele foredraget er fokuset på tverrfaglig samarbeid.

 • Målgruppe

  Alle som arbeider med barn og unge, voksenpsykiatrien og rusomsorgen

 • Kursholder

  Jan Steneby

 • Varighet

  halv- eller hel dag

 • Pris

  kr. 10 000,- halv dag
  kr. 18 000,- hel dag

  + reise, diett og evt. overnatting

 • Bestilling

  Dette kurset kan kun bestilles

Bestilling av kurs