Psykologisk førstehjelp for foreldre

Foreldre kan hjelpe barna sine til å bli mindre sårbare og mer robuste følelsesmessig. Det gjør dem bedre rustet til å takle motgang og vanskelige situasjoner som de møter gjennom livet.

Om kurset

Dette kurset gir deg som forelder kunnskap om verktøyet Psykologisk førstehjelp slik at du kan hjelpe barna med å takle sine små og store utfordringer på en god og hensiktsmessig måte.

Følelser er ikke alltid gode veivisere. Barn må ha veiledning for å forstå hvilke følelser de skal lytte til, og hvilke som er overdrevet. Rødtanker er negative og vonde tanker. Grønntanker er tanker som er hjelpsomme, og som skaper mer glede og trivsel. Ved hjelp av røde og grønne tanker lærer barna å mestre, og å snakke om egne tanker og følelser.

Barnepsykologspesialist Solfrid Raknes har utviklet Psykologisk førstehjelp i samarbeid med sentrale fagfolk i Norge, verktøyet har vunnet flere priser og fått svært god mottakelse etter lanseringen i 2010.

Kommende kurs