Ung i NAV

I rapporten «Ung i NAV» forteller ungdommer om sine erfaringer med kontakten med NAV, på godt og vondt.

(Foto: Colourbox.com)

 Du føler deg så liten. Det er akkurat som om skjemaet du skal fylle ut er hele livet ditt! Og så har man i tillegg fylt ut feil …

Gutt, 20

Gjennom ett år har vi snakket med en samling med unge mennesker i alderen 19–21 år. Felles for de unge var deres erfaring med å være ung i NAV. Ellers var deres bakgrunn og historie ulik.

Det som kom frem om unge i utsatte livssituasjoner og de store forskjellene mellom både saksbehandlere og NAV-kontorer, er bekymringsverdige. Det hersker store forskjeller i bruk av skjønn og i vurderingen av de unges situasjon, både fra saksbehandler til saksbehandler og mellom kommunene, og tilgangen på informasjon for unge brukere er svært mangelfull.

I rapporten «Ung i NAV» forteller ungdommene om hvilke utfordringer de opplever med det å skulle trå inn i voksenlivet, og hva som skal til for å klare denne overgangen på en god måte. De fortalte oss også om sine erfaringer med kontakten med NAV, både om det som har vært vanskelig og det som har vært til hjelp.