Sinte, unge gutter

Det er flere år siden det ble slått alarm om jenters psykiske helse. Allikevel er det unge gutter som topper de fleste negative statistikker. Har alt fokuset på jentene gjort at vi har glemt gutta?

Gutter har høyere frafall i skolen enn jenter. De har oftere atferdsproblemer og tar oftere selvmord enn jenter. Menn dreper oftere enn kvinner. Norske fengsler og sikkerhetspsykiatriske avdelinger har en overvekt av unge menn som innsatte og pasienter. Og dessverre er ikke spørsmålet om vi vil får en skoleskyting i Norge, men når den kommer.

Stadig flere gutter sier de sliter med psykiske helseplager. De færreste med psykiske lidelser oppsøker hjelp. Og de færreste som oppsøker hjelp, blir videre henvist til spesialisthelsetjenesten. Særlig gjelder dette gutter.

Har alt fokuset på jentene gjort at vi har glemt gutta?

Sentrale temaer under denne konferansen er hvilke gutter som sliter, hva de sliter med og hvor galt det kan gå. Hvorfor de ikke oppsøker hjelp, hvordan vi kan fange dem opp og hva de faktisk har behov for.

Du vil få møte noen av Norges fremste forskere på sine felt og representanter fra flere fagdisipliner som jobber med disse guttene vil dele av sin erfaring.


09:00 VELKOMMEN
Signe Horn, Generalsekretær i Voksne for Barn og konferansier for dagen

09:05 SINTE UNGE GUTTER: HVA VET VI OG HVA BØR VI FRYKTE?
Svein Øverland er psykologspesialist i barne og ungdomspsykologi og rettspsykologi. Han er seksjonssjef ved avd. Brøset St. Olavs Hospital og rådgiver for Forvaringsavdelingen Trondheim fengsel og Politiet. Øverland har tilbragt mye tid med disse guttene, og vil dele erfaringer både fra arbeidet sitt, og fra forskningen.

10:00 Å TA DET SOM EN MANN
Per Arthur Andersen er helsesykepleier og vil dele erfaringer fra arbeidet sitt. Han forteller om hva guttene han møter sliter med, hvorfor guttene er en så vanskelig gruppe og nå, og hvordan vi som samfunn kan gjøre guttene tryggere på å søke helsehjelp.

10:30 PAUSE

10:45 RADIKALISERT PÅ INTERNETT?
Chan-forumene havnet igjen i søkelyset etter angrepet på en moské i Bærum. Cathrine Thorleifsson er forsker ved Senter for ekstremismeforsking ved Universitetet i Oslo og vil snakke om Chan-kultur, hvorfor noen tiltrekkes slike plattformer, og hvilket radikaliseringpotensiale slike nettforum har.

11:30 FILMFREMVISNING: TOGRØVERNE
En dokumentarfilm om en helt spesiell ungdomsgjeng på siden av samfunnet. På midten av nittitallet ble det avdekket stort svinn av varer på nordgående tog fra Trondheim. Etter lang etterforskning ble til slutt søkelyset rettet mot en liten togstasjon på Ranheim, lengst øst i Trondheim. Det viste seg at godstoget i en toårsperiode hadde blitt utsatt for en rekke skjulte ran. Brus og øl forsvant stadig fra godsvognene. Saken fikk en uventet vending da de skyldige viste seg å være unge gutter i 11-15-årsalderen. Ved Martin Walter.

12:00 LUNSJ


12:30 HVORDAN HINDRER VI AT SÅRBARE GUTTER BLIR AGGRESSIVE GUTTER?
Ingen våkner opp en morgen med en psykisk lidelse eller atferdsproblemer. Det er noe som utvikler seg over tid. Svein Øverland har tilbragt mye tid med disse guttene, og vil dele erfaringer både fra arbeidet sitt, og fra forskningen.

13:15 FRA SINT, UNG GUTT TIL FORNØYD ARBEIDSTAKER
Mange unge er ikke bevisst sine egne evner og hvilke muligheter de har i samfunnet. Pøbelprosjektet veileder deltakerne i å bruke sine egne evner for å oppnå sine mål og gjør dette på en måte og med et språk de forstår og respekterer. Det handler om å ta folk på alvor. Deltakerne trenes i å sette realistiske mål og forstå sammenhengen mellom handling og konsekvens. De lærer også at samfunnet og arbeidsgivere stiller krav til dem og at de selv må gjøre en innsats.

Hilde Grøv Skramsett er avdelingsleder for Pøbelprosjektet ØST. Hun snakker om det relasjonelle ved oppfølgingen av deltakerne, og viktigheten av å bli sett. Styrkebasert tilnærming er deres metode.

13:45 PAUSE

14:00 HVORDAN BØR VI TENKE OG HVA BØR VI GJØRE NÅR MOBBING SKJER?
Hva gjør vi når mobbing og andre former for krenkelser skjer, og hvordan hjelper man dem som har lav terskel for frustrasjon og sinne? André Baraldsnes jobber som spesialkonsulent og instruktør innenfor mobbing og implementeringskunnskap hos RKBU Vest-Norge, og vil snakke om gutter og mobbing.

14:45 FRA PROBLEMBARN TIL PROBLEMLØSER
Alexander Skadberg har vært frivillig i Voksne for Barn i en årrekke (siden 2013). Han er adoptert fra Colombia og vokste opp i Bodø. Broren ble tidlig rusavhengig, hans avdøde far var alkoholiker. Moren prøvde å holde familien samlet. I dag er han foredragsholder og skuespiller og reiser blant annet rundt med forestillingen «Mannen i speilet» som handler om tro, håp og kjærlighet. Det handler om å tørre å se seg selv i speilet og akseptere sin historie.

15:30 SLUTT
 • Varighet

  Hel dag

 • Sted

  Oslo: Gullhaugveien 1-3, Nydalen

  Stavanger: Folkets hus, Løkkeveien 22

 • Pris

  NOK 1680,-