Skilsmissegrupper i skolen (gruppelederkurs)

Skilsmissegrupper er et viktig tilbud for barn i skolen. Dette kurset gir deg en innføring i hvordan du kan lede slike grupper.

Om kurset

Barn som deltar i skilsmissegrupper lærer å sette ord på det de opplever som vanskelig. De greier å formidle sine egne ønsker og behov til foreldrene, og på den måten møter de den nye hverdagen på en mer positiv måte. Dette kurset gir deg en innføring i hvordan du kan lede slike grupper i skolen.

Skilsmissegrupper gir barn en mulighet til å snakke om foreldrenes samlivsbrudd med andre barn som også opplever det samme som dem, og med noen andre voksne enn foreldrene deres. Det gjør barna bedre rustet til å møte utfordringene de møter i hverdagen.

Vi gjennomgår innholdet i veiledningspakkene for barne- og ungdomsskolen med praktiske eksempler og rollespill. Vi benytter metodeverktøyet som følger veiledningspakkene og har fokus på barnets opplevelser i skilsmissen.