Skilsmissegrupper i barneskolen

Skilsmissegrupper i barneskolen gir barn mulighet til å snakke om samlivsbruddet med barn som opplever det samme, og med noen andre voksne enn foreldrene.

Barn, uansett alder, er lojale overfor sine foreldre og vil påføres en stor belastning dersom foreldrene ikke samarbeider godt etter en skilsmisse. Barn og unge trenger en nøytral møteplass for å møte andre i samme situasjon. De trenger å kunne snakke fritt uten å legge bånd på seg i forhold til lojalitet. Dermed slipper de å stå i fare for å underkommunisere egne behov og følelser.

Skilsmissegrupper i skolen er et viktig tilbud for barn og ungdom. Man ønsker å møte barnas behov på deres premisser og egen arena, da skolen er utgangspunktet for etablering av grupper.

 Innhold veiledningspakke barneskole:

  • 2 veiledere
  • Even og skilsmissen
  • 5 plakater
  • 100 informasjonsfoldere til foreldre
  • Skilsmissegrupper-spillet
  • «Fra barn til barn» (Hefte med råd og utsagn fra barn som har deltatt i grupper).
  • Tilgang til lukket nettside hvor maler, verktøy, kommunikasjonsmetoder,
    evalueringsskjemaer og foiler ligger oppdatert.