Skilsmissegrupper for videregående

Skilsmissegrupper i videregående skole gir ungdom mulighet til å snakke om samlivsbruddet med andre som opplever det samme, og med noen andre voksne enn foreldrene.

Ungdomstiden er en turbulent tid. At foreldrene dine samtidig velger å gå fra hverandre oppleves vanskelig for mange.

Å delta i gruppe gir ungdommene en mulighet til å snakke om skilsmissen med andre unge som også opplever det samme, og med noen andre voksne enn foreldrene. Det gjør barna bedre rustet til å møte utfordringene de møter i hverdagen.

Evalueringen viser at de som deltar i skilsmissegrupper evner å sette ord på det de opplever som vanskelig. De greier å formidle sine egne ønsker og behov til foreldrene, og på den måten møter de den nye hverdagen på en mer positiv måte.

Utviklingen av materiellet for videregående skole har blitt gjort av en lærer og tre helsesykepleiere på videregående skole, en psykologspesialist og prosjektleder (helsesykepleier). I startfasen rådførte vi oss med flere elever på videregående skole, både i uformelle samtaler og på et innledende ”stormøte”. Noen hadde vært med i gruppe på ungdomsskolen, andre ikke. De ga viktige innspill til innhold i en slik samtalegruppe. Leder av pilotprosjektet i ungdomsskolen, samt familieveileder og en ekstra lærer fra videregående skole, har i tillegg bidratt med kunnskap og ideer.

Innhold veiledningspakke videregående skole: 

  • 2 veiledere
  • 100 informasjonsfoldere til elevene
  • 5 plakater
  • 1 CD med alle malene