Om Drømmeskolen

Drømmeskolen er en modell for å jobbe systematisk med psykisk helse, livsmestring og inkludering i ungdoms- og videregående skoler.

Drømmeskolen er utviklet og utprøvd av Voksne for Barn i tett samarbeid med elever, lærere, rådgivere, skoleledere og helsesykepleiere. Verktøyene som brukes sikrer aktiv deltakelse og innflytelse for alle aktører. Tiltaket legger vekt på faktorer som er betydningsfulle for sosial tilhørighet og læring, og på strategier for å integrere dette i skolen som organisasjon.

Hvis det ikke var for deg, hadde ikke jeg gått på denne skolen nå.

Elev på VG1 til elevmentor

Modellen omfatter hele skolen. Målet er å skape et læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet og tilhørighet. Der de får brukt ressursene sine og hvor den psykiske helsen til den enkelte elev fremmes. Modellen jobber ut fra et helsefremmende perspektiv.

Drømmeskolen er et godt tiltak når skolen ønsker å:

  • etablere rammer og verktøy for et helhetlig arbeid med de overordnede læreplanene og folkehelse og livsmestring.
  • øke kompetansen hos ansatte for å jobbe med psykisk helse, livsmestring og inkludering.
  • styrke relasjonen mellom elever og mellom elever og ansatte.
  • styrke elevenes tilhørighet, deltakelse, mestring og motivasjon.
  • øke elevenes motivasjon for å fullføre og bestå.
  • bruke elevene som ressurser i et systematisk arbeid for å fremme god psykisk helse, livsmestring og inkludering.

Vi rekrutterer stadig flere skoler, våren 2022 var Vardafjell videregående skole en av de nye – se filmen elevmentorene der har laget:

Se også denne flotte filmen som Voss ungdomsskole har laget for en stund siden: