Hvordan starte med Drømmeskolen

Drømmeskolen er program som må forankres i skoleledelsen, personalet og elevrådet. Ansatte får opplæring av Voksne for Barn gjennom en workshop.

Voksne for Barn har et innledende møte med skoleledelsen og ressurspersoner der kriterier, rammer, implementeringsplan og praktiske spørsmål avklares. Ressursgruppen består av representanter fra ledelse, lærere, rådgivere, miljøarbeidere og elevråd. Disse får opplæring av Voksne for Barn gjennom en workshop.

Skoleledelsen må sørge for at:

• tiltaket blir prioritert og bidra med de nødvendige ressursene
• ressursgruppe blir etablert og ansvarliggjort
• ressursgruppen deltar på workshop med Voksne for Barn
• personalseminar gjennomføres
• elevmentorene får opplæring og veiledes
• tiltakene blir etablert og fulgt opp i hele organisasjonen

Drømmeskulen handlar eigentleg om eit stort lagarbeid. Skal vi få det til, må rektor gå framfor.

Kirsti Horne, rektor ved Stryn vidaregåande skule (2011–2015)

Workshop for ressursgrupper

Ressursgruppen inviteres på todagers workshop i regi av Voksne for Barn. Her får deltakerne innføring i tiltaksmodellen, metodene og prøvd ut de ulike verktøyene. Ressursgruppen skal drive opplæringen av elevmentorene på sine skoler. Målet ved disse samlingene er å gi deltakerne redskap til å gjennomføre Drømmeskolen på sin skole. I tillegg gir en slik workshop gode muligheter for samarbeid og utveksling av idéer og erfaringer.

I løpet av workshopen presenterer og arbeider vi med:

• De ulike verktøyene i Drømmeskolen
• Hvordan Drømmeskolen forankres på alle nivåer i skolen
• Hvordan Drømmeskolen implementeres og gjennomføres i praksis