Hvordan starte med Passport

Skoler og kommuner som ønsker å starte med Passport må først inngå en gjensidig forpliktende avtale med Voksne for Barn.

Etter mange års implementering og spredning av livsmestringsprogrammet Zippys venner 1.-4. trinn, vet vi mye om betydningen av god forankring lokalt for at effekten og gjennomføringen skal bli best mulig. Dette gjelder både i klassen og på skole- og kommunenivå. Vi har derfor valgt å bruke samme implementeringsstrategi for Passport. Passport er et godt supplement for skoler som allerede jobber med Zippys venner, men det er ingen premiss for å gå i gang og Passport kan fint gjennomføres som enkeltstående program.

Før man kan starte med Passport må det inngås en intensjonsavtale med Voksne for Barn. Dette innebærer en gjensidig forpliktelse over minimum 4 år. Avtalen kan gjøres på to ulike nivåer: En Kommuneavtale eller en skoleavtale. Det er mulighet for å inngå en kombinasjonsavtale for begge program eller kun ett.