Skilsmissegrupper i skolen

Skilsmissegrupper i skolen (gruppelederkurs)

Vil du vite mer om medlemskap?

«Skilsmissegrupper i skolen» er et tilbud til barn som har opplevd at foreldrene har gått fra hverandre. Gruppene foregår på skolen i skoletida, og er som oftest ledet av helsesykepleier. Barna lærer å sette ord på det de opplever som vanskelig. De greier å formidle sine egne ønsker og behov til foreldre, og på den måten møter de den nye hverdagen på en mer positiv måte.