Effektevaluering

Zippys venner er basert på forskning, og er effektevaluert mange ganger, i flere land. På den måten vet vi at programmet virker.

Resultatene fra de ulike studiene er overraskende like, og alle viser at barn som har hatt Zippys venner på skolen får:

 • bedre mestringsstrategier
 • økt sosial kompetanse
 • økt emosjonell kompetanse
 • bedre klassemiljø
 • mindre mobbing

Store, randomiserte studier er gjort i blant annet Norge, Danmark, Litauen, Irland, Nederland, England og i Tsjekkia.

Studier

 • Evaluation Report of Zippy’s Friends Program in the Czech Republic

  Land: Tsjekkia
  Årstall: 2016
  Utført av:
  University in Prague

  Les den her

   

 • Implementing a Universal Stress Management Program for Young School Children: Are there Classroom Climate or Academic Effects?

  Land: Norge
  Årstall: 2012
  Utført av:
  Centre for Child and Adolescent Mental Health
  University of Oslo

  Last ned

 • The effectiveness of a universal schoolbased programme on coping and mental health: a randomised, controlled study of Zippy’s Friends

  Land: Norge
  Årstall: 2012
  Utført av:
  Centre for Child and Adolescent Mental Health, Eastern and Southern Norway
  Department of Educational Research, University of Oslo

  Last ned

 • An evaluation of the Zippy’s Friends emotional wellbeing programme for primary schools in Ireland

  Land: Irland
  Årstall: 2010
  Utført av: 

  Health Promotion Research Centre
  National University of Ireland Galway

  Last ned

 • Effectiveness of a mental health promotion program to improve coping skills in young children: Zippy’s Friends

  Land: Norge og Canada
  Årstall: 2006
  Utført av:
  Psychology Department, Centre for Research and Intervention on Suicide and Euthanasia (CRISE)
  University of Quebec at Montreal
  Centre for Child and Adolescent Mental Health, Oslo, Norway

  Last ned