Prøv Zippys venner

Zippys venner er for hele småskoletrinnet og skal lære elevene livsmestring gjennom å mestre dagliglivets utfordringer, å identifisere og snakke om følelser, og å støtte andre.

Har du lyst til å prøve Zippys venner? Vi har nå lagt ut lærerveiledningen til hele første modul, slik at du som er nysgjerrig på programmet kan se hvordan det er lagt opp, og prøve ut noen øvelser.