Stress-smart foreldreskap

Mange foreldre er bekymret over at barna deres opplever mye stress og stressrelaterte utfordringer. På denne temakvelden tar vi for oss hva du som forelder kan gjøre for å hjelpe barnet ditt med stressmestring.

Temakvelden åpnes med et foredrag, og det blir mulighet for å stille spørsmål og å diskutere. Du får også heftet «Bli stress-smart», som retter seg direkte til ungdom.

Du får kunnskap om:

  • hva stress er og tegnene på at barnet ditt er stresset
  • hvordan stress påvirker oss fysisk og psykisk
  • nyere hjerneforskning
  • gode stressmestringsstrategier
  • nøkler og verktøy for å hjelpe barnet ditt med å håndtere stress 

Foredragsholder er Mia Börjesson, sosionom med lang erfaring fra arbeid med ungdom. Mia er en meget populær og inspirerende foredragsholder, både i Norge og Sverige. Hun har utviklet et stressmestringskurs for unge, som danner grunnlag for denne temasamlingen.