Ungdomscoaching – å bygge psykisk helse

Kurset gir deg en grunnleggende kunnskap om ungdomscoaching, og fordypning i hvordan man skaper en tillitsfull relasjon til ungdom.

Ungdom gjennomgår store endringer. Noen opplever disse årene som en emosjonell berg-og-dal-bane. Forandringene skjer raskt, både i hjernen og i kroppen.

En coach er en samtalepartner som vi gi mennesker mulighet til å utvikle seg, se sitt eget potensial og ta bevisste valg. I ungdomscoaching jobber samtalelederen med å finne ressurser og muligheter hos den unge, som kan bidra til personlig utvikling og til å bedre den psykiske helsen. Selvbilde, selvfølelse, selvrespekt og selvtillit er sentrale begrep innen coaching.

Coaching kan tilpasses ungdomshjernen ved å legge til rette for dette, og sikre at tidsperspektivene som ungdom jobber ut fra kjennes håndterlige og overkommelige. Ungdomshjernens fleksibilitet og kreative talent er en kilde til utforskning og nytenking innen coachingdialogen. Kreative verktøy kan i tillegg bidra til visualisering og konkretisering av en utviklingsprosess.

Gjennom dette kurset får du en grunnleggende kunnskap om ungdomscoaching, og fordypning i hvordan man skaper en tillitsfull relasjon til ungdom, og hvordan man gjennom dette kan hjelpe unge med å bygge en god psykisk helse. Kursdeltakerne får flere kreative verktøy som kan brukes i møte med de unge.

Kurset inneholder også samtalemetodikk med fokus på å stille blant annet kraftfulle-, støttende og framtidsrettete spørsmål.

Kurset er basert på ICF’s (International Coach Federation) 11 grunnleggende kjernekompetanser.

Kurset er delt i 2 deler, men del 1 er et selvstendig kurs så deltakelse på del 2 kan vurderes i etterkant. Går da mer i dybden.