Webinar: Hvordan snakke med barn om døden?

Vi både kan og bør snakke med barn om døden når det er naturlig. Mange barn vil oppleve at noen i familien, en venn eller andre de kjenner, dør.

Døden er en del av livet, også av barns liv. Alle skal dø engang og alle kommer til å miste noen. Det er trist når noen dør, men vi vet at det er fint å være sammen med andre når man er lei seg. Tor-Håkon er opptatt av at barn og unge skal få kunnskap om døden og om hva som skjer når noen dør.