Aktivitetskassen

  • Veileder til aktivitetskassen

Temaene

Vedlegg til aktivitetskassen

  • Alle vedlegg
  • Inkludering og vennskap (vedlegg 2 til rollespill)
  • Kommunikasjon og samarbeid (vedlegg 6, 7a+b – plakat&rollespill)
  • Mestringsstrategier (vedlegg1,3,5&8)