Kompetansebank

Opplæringsøkter

Øvelser og oppgaver til bruk på SFO-møter

  • Caser – etterarbeid (profesjonsfellesskap&kultur på arbeidsplassen)
  • Arbeid med Rammeplan for SFO
  • Påstander som utgangspunkt for refleksjon
  • Øvelser til refleksjon og samtale
  • Hvem skal ut – oppgaver