Veileder til SFO-leder

  • Hele veileder til SFO-leder
  • Vedlegg – sosial kompetanse-kart
  • Vedlegg – skjema til barn før SFO-start
  • Eksempel på presentasjon – foreldreskole – Jåtten SFO