Passport – livsmestring i skolen

Skoleåret 2019/2020 gjennomføres det en pilot av Passport: Livsmestring. Kun skoler som er en del av piloten har tilgang til materiellet.