1. - 5. trinn

2. Oppbruddet

Mål:

  • Få frem at avgjørelsen om skilsmisse ikke avgjørels av barnas oppførsel.