Barnas uttalelser

Forslag til hvordan barnas uttalelser fra de ulike samlingene kan presenteres:

Når mamma og pappa ikke bor sammen lenger… Ønsker og råd fra barn til foreldre
etter skilsmissen

Første samling:
Bli kjent/presentasjon.
Her presenteres barnas egen målsetting/hva de håper skal bli bedre ved å være med i samtalegruppe…
…og noe om hva de frykter/synes er skummelt ved å være med i samtalegruppe…

Tema 1:
Oppbruddet – når mamma eller pappa flytter ut. Her presenteres barnas uttalelser om det de tror kan være årsaker til at foreldre skilles…
….og om hva de tror skal til for at kjærlighet skal vare…

Tema 2:
Ferier og samværsordninger.
Her kan formidles noen av barnas tanker omkring hva som er viktig for at samværsordningene og feriene skal oppleves gode.

Tema 3 og 4:
”Nyfamilien” Hvis mamma eller pappa får ny kjæreste. Her presenteres hva barna har sagt
omkring hva som skal til for at det skal fungere bra når foreldrene får nye kjærester og barna evt får nye søsken…

…og hvilke fordeler det kan ha hvis foreldrenefår nye kjærester…

Tema 5:
Hvordan påvirker hjemmeforholdene hverdagen min?
”Gode råd til skilte foreldre”
Her presenteres hva barna har sagt om noen ting som er viktig for dem i forhold til å ha skilte foreldre…