Tankekraft

Målsetting: Kunne se sitt eget liv i perspektiv, å bli bevisst sine egne ressurser, og ressurser i og utenfor familien.

Vi ”snakker” med oss selv hele tiden gjennom tankene våre. Noen tanker er hjelpsomme. De gjør at vi føler oss mer glade og trygge. Slike hjelpsomme tanker kaller vi
Grønntanker.

1.-5. trinn: Eksempel på Grønntanker er Even som gleder seg til å besøke pappa i den nye leiligheten og er spent på alt det nye han skal få møte der. Et annet eksempel på Grønntanker, er hvis Even tenker at ”det blir fint for pappa når jeg kommer på besøk”.

6.-7. trinn: Eksempel på Grønntanker er hvis Lars tenkte ”Jeg kan jo forsøke å spørre om å få være sammen med barna der hvor pappa bor selv om jeg egentlig ikke tør.

Vi har også tanker som skaper trøbbel og gjør oss mer sinte, lei oss eller redde. Slike ikke-hjelpsomme tanker, kaller vi Rødtanker.

1.-5. trinn: Evens Rødtanker kan være ”De elefantbarna ser skumle ut. De kommer sikkert bare til å le av meg!”eller ”mamma har helt sikkert glemt pappa”.

6.-7. trinn: Lars rødtanker er for eksempel at ” det er kjedelig å være hos pappa” og ”pappa har egentlig ikke tid til å ha meg på besøk”.

Alle har Rødtanker. Rødtanker trives godt i mennesker. Det kan ofte være vanskelig å oppdage Rødtankene. Det kan også være uvant og flaut å si dem høyt. Når du har funnet noen av dine Rødtanker, og spesielt når du har turt å si dem til noen, kan du være stolt av deg selv!

Noen Rødtanker er så plagsomme og forstyrrende at man må gjøre noe for å krympe dem. Om du lar Grønn bli stor og sterk, vil det bli bedre for deg. Grønn er omsorgsfull og vil gjøre deg glad og trygg. Kamper der du lar Grønn vinne, gir deg bedre selvtillit.

Rød og grønne tanker kan trekkes inn i alle temaene. Ungene kan selv komme med forslag til røde og grønne tanker rundt problemstillingene.

Illustrasjonav Per Finne