Hvordan bidra til god psykisk helse blant skeive barn og unge?

Skeive barn og unge opplever mer psykisk uhelse enn majoritetsbefolkningen, med mer selvskading, mer selvmordstanker og rusproblematikk. Skeive barn og unge er oftere utsatt for krenkelser og mobbing.

Automatisk kladd 15
(Foto: colourbox.com)

Det å kjenne seg annerledes og ikke opplever at du og hvordan du har det snakkes om, eller gjenspeiles i samfunnet, kan føre til skam, utenforskap og ensomhet.

De viktigste beskyttelsesfaktorene blant de av oss som er skeive er bl.a.:

 • Det å få leve i tråd med hvem man er
 • Å få oppleve tilhørighet, fellesskap og sosial støtte, det være seg i klassen, fritidsarenaer eller blant andre skeive
 • Det å kunne gjenkjenne minoritetsstress og mikroaggresjoner
 • Å få gjenspeilet og anerkjent sin virkelighet i omgivelsene, det være seg barnehage, skole, fritidsarenaer eller TV/media. Det å oppleve at «det finnes andre som meg»
 • Å kjenne på stolthet!

Som voksen kan du bidra til dette på flere måter:

 • For det første er det viktig å vise at du er en trygg og støttende person, uansett hva barnet eller ungdommen står i. Tenk over hva du sier og hva slags ord du bruker. Vis gjennom ord og handlinger at det er rom for ALLE
 • Søk kunnskap og lære deg om skeiv identitet, og vit noe om hvordan dette kan virke inn på den psykiske helsa
 • Ikke anta at alle du møter er heterofile
 • Skap et inkluderende miljø, unngå å dele inn i jente-/guttegrupper/-bursdager og bruk inkluderende språk
 • Be andre voksne om råd og hjelp når det trengs
 • Vær en god alliert! Delta på Pride, fremsnakk alle. Lytt til erfaringene uten å avfeie eller bagatellisere dem. Vær en alliert HELE året, ikke bare i juni måned. Si i fra mot hatefulle ytringer og kommentarer

Stolthet er verdens beste medisin mot skam! Skam kan være en veldig smertefull følelse å kjenne på. Skam er en følelse av ydmykelse, skyld eller selvforakt som ofte oppstår når man føler man har brutt en norm eller med en forventning. Skam kan være en naturlig reaksjon på å ha gjort noe galt eller å ha brutt moralske standarder, men det kan også oppstå i situasjoner der personen ikke har gjort noe galt, men likevel føler seg ydmyket eller utstøtt av samfunnet. Skam kan både gi følelsesmessig smerte, bidra til psykiske lidelser og føre til sosial isolasjon og ensomhet. Skam kan også føre til at en person undertrykker sider av seg selv, følelser og behov i frykt for å diskriminering/bli utstøtt. Når vi vet hva usunn skam kan føre til, blir motvekten, nettopp stolthet, så viktig!