Gode relasjoner til barn

Det er viktig å fange barnets oppmerksomhet, vise følelser, engasjement og skape fellesskap. Speiler du barnets følelser, gir det også et godt samspill.

GOD RELASJON: Speiler du barnets følelser, gir det også et godt samspill. (Foto: unsplash.com/Andriyko Podilnyk)

Det finnes to grunnleggende behov alle barn: Behovet for beskyttelse og omsorg, og behovet for å oppdage og mestre verden. Begge er grunnlaget for opplevelsen av trygghet og livsglede. Det første mange tenker på ved tilknytning, er at barn kjenner nærhet og trygghet overfor de voksne rundt seg, som når et barn du er glad i sitter på fanget og lener seg godt inntil deg. Dette er da også en vesentlig side ved tilknytningen. Men tilknytning er mer enn trygghet og gode følelser. Det dreier seg også om å hjelpe barn med vanskelige følelser og støtte dem i utforsking og lek.

Her kommer voksne inn, som en støttespiller på livets vei. Gode relasjoner til voksne er viktig for alle barn, og både foreldre, barnehageansatte og lærere spiller en viktig rolle i barnets liv.

En god relasjon tåler motstand

En god relasjon kan ses på som en ballpasning, der man sender ballen frem og tilbake til hverandre – i et samspill. Når barnet spiller tilbake til deg får du respons og relasjonen er i bevegelse.

En god relasjon er bygget opp av ærlighet, vi kan ikke bygge opp en trygg og god relasjon hvis den ikke er ekte fra begge hold. Opplever du det vanskelig å bygge en god relasjon til et barn, så prøv å gå i deg selv og ta en sjekk på hva som gjør relasjonen vanskelig. I en god relasjon tåler vi å få motstand, den voksne tåler at barnet ikke hører etter og går sine egne veier.

Tro på egne ferdigheter

Hvis du skal lykkes i å skape gode relasjoner til barnet og kunne være en god støttespiller så må du ha tro på egne ferdigheter som forelder. Alle foreldre vil sitt barns beste, men veien dit kan til tider oppleves som vanskelig. Foreldrerollen kan være krevende og man kan oppleve å få mange velmenende, men sprikende råd for hva som skal til å lykkes. Dette kan gjøre mange foreldre usikre i foreldrerollen. I den sammenheng er det viktig å minne om at god kommunikasjon og en følelse av tilhørighet skaper tillit og trygghet i relasjonen.

En god relasjon er bygget opp av ærlighet, vi kan ikke bygge opp en trygg og god relasjon hvis den ikke er ekte fra begge hold.

Det å kommunisere på en varm måte, bruke humor og lytte til barnet er viktig i relasjonsbyggingen. Det essensielle er å se barnets initiativ, anerkjenne og håndtere motsetninger. Jo sterkere en relasjon er, jo mer tåler den. Det er viktig å fange barnets oppmerksomhet, vise følelser, engasjement og skape fellesskap. Speiler du barnets følelser, gir det også et godt samspill.

Tips for en trygg relasjon:

  • Vis at du bryr deg
  • Gi rom til barnets vanskelige følelser
  • Vis interesse for hva barnet/ungdommen er opptatt av
  • Hjelp barnet/ungdommen å lære å regulere følelser
  • Anerkjenn styrker og god adferd
  • Gjør ting sammen
  • Sett grenser med omsorg og kjærlighet