Gode relasjoner til barn

Det er viktig å fange barnets oppmerksomhet, vise følelser, engasjement og skape fellesskap. Speiler du barnets følelser, gir det også et godt samspill.

GOD RELASJON: Speiler du barnets følelser, gir det også et godt samspill. (Foto: Unsplash.com/Andriyko Podilnyk)

Det finnes to grunnleggende behov alle barn: Behovet for beskyttelse og omsorg, og behovet for å oppdage og mestre verden. Begge er grunnlaget for opplevelsen av trygghet og livsglede. Det første mange tenker på ved tilknytning, er at barn kjenner nærhet og trygghet overfor de voksne rundt seg, som når et barn du er glad i sitter på fanget og lener seg godt inntil deg. Dette er da også en vesentlig side ved tilknytningen. Men tilknytning er mer enn trygghet og gode følelser. Det dreier seg også om å hjelpe barn med vanskelige følelser og støtte dem i utforsking og lek.

Her kommer voksne inn, som en støttespiller på livets vei. Gode relasjoner til voksne er viktig for alle barn, og både foreldre, barnehageansatte og lærere spiller en viktig rolle i barnets liv.

En god relasjon tåler motstand

En god relasjon kan ses på som en ballpasning, der man sender ballen frem og tilbake til hverandre – i et samspill. Når barnet spiller tilbake til deg får du respons og relasjonen er i bevegelse.

En god relasjon er bygget opp av ærlighet, vi kan ikke bygge opp en trygg og god relasjon hvis den ikke er ekte fra begge hold. Opplever du det vanskelig å bygge en god relasjon til et barn, så prøv å gå i deg selv og ta en sjekk på hva som gjør relasjonen vanskelig. I en god relasjon tåler vi å få motstand, den voksne tåler at barnet ikke hører etter og går sine egne veier.

Tro på egne ferdigheter

Hvis du skal lykkes i å skape gode relasjoner til barnet og kunne være en god støttespiller så må du ha tro på egne ferdigheter som forelder. Alle foreldre vil sitt barns beste, men veien dit kan til tider oppleves som vanskelig. Foreldrerollen kan være krevende og man kan oppleve å få mange velmenende, men sprikende råd for hva som skal til å lykkes. Dette kan gjøre mange foreldre usikre i foreldrerollen. I den sammenheng er det viktig å minne om at god kommunikasjon og en følelse av tilhørighet skaper tillit og trygghet i relasjonen.

En god relasjon er bygget opp av ærlighet, vi kan ikke bygge opp en trygg og god relasjon hvis den ikke er ekte fra begge hold.

Det å kommunisere på en varm måte, bruke humor og lytte til barnet er viktig i relasjonsbyggingen. Det essensielle er å se barnets initiativ, anerkjenne og håndtere motsetninger. Jo sterkere en relasjon er, jo mer tåler den. Det er viktig å fange barnets oppmerksomhet, vise følelser, engasjement og skape fellesskap. Speiler du barnets følelser, gir det også et godt samspill.

Tips for en trygg relasjon:

  • Vis at du bryr deg
  • Gi rom til barnets vanskelige følelser
  • Vis interesse for hva barnet/ungdommen er opptatt av
  • Hjelp barnet/ungdommen å lære å regulere følelser
  • Anerkjenn styrker og god adferd
  • Gjør ting sammen
  • Sett grenser med omsorg og kjærlighet

Relatert

Avvist av venner

Barn kan være brutale i sin avvisning, og dette kan føre til at andre barn blir skuffet og lei seg. Som voksen er det en del du kan gjøre for å støtte barnet i en slik situasjon.

Les om Avvist av venner

Er barnet ditt engstelig?

Å være redd er helt normalt, og frykt vil vise seg på forskjellige måter i løpet av barndommen. Men i noen tilfeller vi barnet trenge hjelp til å håndtere følelsene.

Les om Er barnet ditt engstelig?

Er barnet ditt sjenert?

For sjenerte barn kan det være vanskelig å treffe nye barn og delta i fritidsaktiviteter. Her er gode råd til deg som er forelder til et sjenert barn.

Les om Er barnet ditt sjenert?

Hva er selvfølelse?

Selvfølelse handler om hvordan vi ser på oss selv, og hvor mye vi føler at vi er verdt.

Les om Hva er selvfølelse?

Blir sykere av vaskerådene

For barn og unge som lider av tvang rundt skitt og smuss gjør påminningen om å vaske hendene hverdagen ekstra slitsom.

Les om Blir sykere av vaskerådene

Snakk med barnet om katastrofen

Når katastofer oppstår kan mange bli redde. Tanker om hva som har skjedd, og hva som kan komme til å skje meg og mine nærmeste, kan gjøre dem utrygge og redde.

Les om Snakk med barnet om katastrofen