Guide: Når foreldre er alvorlig syke

Voksne for Barn har oversatt og tilpasset en nyttig guide for fagpersoner, «10 tips for å hjelpe foreldre/foresatte med livsforkortende sykdom til å samtale med barna sine».

Bilde fra heftet.

Når en forelder har en dødelig sykdom vet vi at det er veldig viktig for barn å bli involvert og få informasjon. Den aller beste støtten for barna er når de kan snakke om dette med foreldrene selv.

Å snakke med barna sine om at mamma eller pappa ikke kommer til å bli frisk og skal dø er imidlertid svært krevende for foreldre, og de fleste vil trenge støtte fra fagpersoner til å ta disse vanskelige samtalene. Men som fagperson kan det også være vanskelig å vite hva man skal si til foreldrene og hvordan man oppfordre dem til og støtte dem i å snakke med barna sine.

Heftet er utviklet av den britiske organisasjonen Marie Curie som inneholder temaer som er viktige for barn og foreldre at vi berører i samtaler med foreldrene, og konkrete forslag til hva du kan si.

Disse tipsene vil forhåpentlig gjøre deg tryggere i disse møtene med familier som er i kriser der en av foreldrene rammes av dødelig sykdom.

Tipsene kan leses digitalt eller du kan printe ut brosjyren.