Snakk med barnet om katastrofen

Barn og unge ser forferdelige bilder og hører tragiske historier som kan skape frykt og redsel. Tanker om hva som har skjedd, og hva som kan komme til å skje meg og mine nærmeste, kan gjøre dem utrygge og redde.

(Foto: colourbox.com)

Som forelder kan du hjelpe barnet ditt til å håndtere informasjonen slik at den ikke blir helt overveldende. Du kan også hjelpe det til å sette ord på tanker og følelser.

Vi har samlet noen råd om hvordan du som voksen kan snakke best mulig med barn om det som skjer:

 • Det er ok å være redd
  La barna få vite at det er helt ok å føle seg urolig og redd. Hvis barna opplever at vi tåler at de er redde blir det lettere for dem å gi uttrykk for tanker og følelser og å stille de spørsmålene de har. Å snakke om følelser og tanker med en voksne er en måte å mestre frykten på.
 • Lytt
  Å være en god lytter er kanskje alltid vår viktigste oppgave som voksen overfor barn. Undersøk hva barnet har fått med seg og lytt til tanker barnet har. Det er viktig å gi svar på det barnet faktisk lurer på og ikke det vi voksne tror at det kan være bra å si noe om. Man må ikke alltid ha alle de konkrete svarene, men gjennom å lytte og å stille åpne og «respektfullt nysgjerrige» spørsmål kan vi utforske hva det er som gjør barnet engstelig og hva hun lurer på.
 • Spør
  Hvis du tenker at barnet ditt er urolig og redd for hva som skjer, men kanskje ikke sier noe om det, bør du som voksen sjekke ut hva barnet har fått med seg og hva som er til bekymring. Da kan du hjelpe barnet ditt med å legge fra seg det som kanskje er misforståelser eller til og med helt feil.
 • Vær ærlig og åpen
  Snakk åpent med barnet om det som har skjedd, fantasien kan være verre enn virkeligheten. Du kan hjelpe barna til å begripe gjennom å gi fakta og kunnskap, det vil redusere unødig frykt og forvirring.

  Barn trenger tydelig og riktig informasjon som er tilpasset deres alder og modning og med et språk som de skjønner. Kanskje barnet ditt vil se eller lytte på nyheter. Vær sammen med barnet og snakk om det dere får høre.

  Ved å være åpen om egne tanker og følelser, hjelper du barnet med å sette ord på følelser det kan kjenne seg igjen i.
 • Ta en pause!
  Vi er alle utsatte for en flom av informasjon, om det som skjer, store som små. Pass på å ta pause fra sosiale medier og nyhetssendinger på radio, tv og smarttelefoner. Når vi plutselig har mye tid til overs og det er en stri strøm av informasjon er det lett å kun fokusere på det negative, spesielt om vi er alene. En kan begynne å gruble og få tunge tanker. Finn på ting som tar fokus vekk fra det negative og som påvirker tankene positivt.