Ungdom og grenser

Grenser er like viktig for ungdom som for yngre barn, men det er ikke alltid like lett å vite når man skal sette grenser og når man bør slippe kontrollen.


TYDELIGE GRENSER: Er grensene forståelige, rettferdige og tydelige vil tenåringen forholde seg til dem. (Foto: colourbox.com)

Grensene du setter for ditt barn former grensene barnet setter for seg selv. Struktur og grenser er like viktig for ungdom som det er for mindre barn. Allikevel er det viktig at du gradvis gir slipp, slik at ungdommen for øvd seg på å være mer selvstendig.  

Det kan være skremmende for oss voksne å gi slipp på kontrollen. Tenk gjennom hvorfor du selv sier nei. Er det fordi du selv er redd for hva som kan skje, eller er det det eneste fornuftige ut fra hva barnet kan håndtere og ta ansvar for selv? Diskuter gjerne dette med partneren din, slik at dere har et felles utgangspunkt. Dere foreldre må snakke sammen om hvilke grenser som er viktig for dere. Dere vil ikke nødvendigvis være enige om alt, men at dere har en dialog rundt denne fasen er viktig.  

Snakk med tenåringen

Ungdom som aldri får et nei, vil måtte ta avgjørelser de ikke er modne for å ta enda. Det er ubehagelig å si nei, men foreldrerollen innebærer at du av og til må ta upopulære avgjørelser.

Som de fleste barn blir også tenåringer lettere å ha med å gjøre om de føler seg hørt. Det betyr ikke at du skal være en kul venn for tenåringen din, men at du lytter og forøker å sette deg inn i deres situasjon. Spør om hvorfor dette er så viktig for barnet ditt. Hva tenker han eller hun selv om situasjonen og et eventuelt kompromiss?

Er grensene forståelige, rettferdige og tydelige vil tenåringen forholde seg til dem. Spesielt dersom de er enge i hvorfor grensen er satt.

Når det oppstår konflikter

Du sier kanskje nei til at tenåringen din får dra på hyttetur uten voksne. Datteren din blir rasende og sier ting som sårer deg. Da er det viktig at du husker at dette er en følelsesmessig reaksjon på en avgjørelse hun ikke er enig i. Vis forståelse for at hun er frustrert, selv om det ikke endrer avgjørelsen din. (Les mer om hvordan du møter barns følelser)

Tenåringer trenger voksne som forstår at ungdomstiden er en brytningsfase der hormoner, tanker og følelser får dem ut av balanse. Sier hun noe som sårer deg kan du gjerne fortelle henne det, men opptre fortsatt som den voksne. Vær konsekvent, og stå ved det du har sagt.

Tenåringer kan oppføre seg ubarmhjertig og nådeløst overfor foreldrene sine, men det betyr ikke at de ikke bryr seg om hvordan foreldrene har det. Konflikter handler om å teste grenser, og tenåringen vil vinne for enhver pris. La ungdommen vinne på noen områder som ikke er så viktig for deg en gang imellom. Det kan dempe konfliktnivået noe.  

Blir du sint selv bør dere snakke om dette etter at ting har roet seg. Snakk sammen om hvordan dere begge kan håndtere dette bedre neste gang. (Les mer om å si unskyld)

Noen tips

  • Inngå klare avtaler. Om dere blir enige er sjansen større for at de overholdes.
  • Vær streng, men vis tillit.
  • Prøv å forstå hvorfor dette er noe barnet ønsker, og konsekvensene for ham eller henne dersom du sier nei.
  • Minn deg selv på at du er den voksne dersom konfliktnivået øker.
  • Prøv å finn humoren i situasjonen. Le med, og ikke av ungdommen.
  • Snakk sammen om hvor grensen går, dersom dere er flere foreldre. Støtt hverandre i konflikter.