SFO – Helsefremmende arena eller oppbevaringsplass?

Fra høsten av får alle førsteklassinger gratis SFO, med mål om inkludering og økt deltakelse. Men mens vi roper varsko om lærertetthet og ufaglærte i skolen virker det som om dette ikke vekker videre bekymring på SFO. SFO er for mange barn det første møtet med skolen, og kan være avgjørende for hvordan barnet finner seg til rette. Der skolen skal ivareta og fremme god psykisk helse, er dette arbeidet i liten grad ivaretatt i SFO. På tross av at mange av de yngste barna tilbringer mer tid på SFO enn på skolen. Rammeplanen for SFO er på mange måter ganske lik den overordnede delen av læreplanen. Allikevel har SFO ingen krav til kompetanse eller lærertetthet. I en tid der rapportert ensomhet og mobbetallene øker er SFO et ypperlig sted for å fremme god psykisk helse, der skolen kan innarbeide et godt psykososialt miljø tidlig i skoleløpet, og ikke minst – legge til rette for bedre læring. Så hvorfor har SFO endt opp som en oppbevaringsplass og ikke den folkehelsearenaen den kan være?

Tid: kl. 11.00