Gave fra firma/virksomhet

Du og dine ansatte kan gi bidra til å redusere tabuer, utestengning og mobbing ved å støtte Voksne for Barn.

BEDRIFTSGAVE: En barndom er kort men har avgjørende betydning for resten av livet. (FOTO: Colourbox)

En gave til Voksne for Barn gir deg og dine ansatte muligheten til å stå sammen om en god sak. Å jobbe for barns psykiske helse handler også om noe så enkelt og viktig som at alle barn skal bli hjulpet til å mestre. At de vokser opp til å takle utfordringene livet gir.

Gave fra din virksomhet går til vårt arbeid med å:

  • påvirke politikere og beslutningstakere
  • sikre at barn og ungdom har de beste forutsetninger for å vokse opp trygt og godt
  • innhente og spre kunnskap om barns erfaringer og behov
  • gi barn læring som styrker deres psykiske helse
  • hjelpe voksne som har bekymringer for barn

Støtt med VIPPS

Søk opp 15703 under «betal» i VIPPS. Da kommer du til «Voksne for Barn Gave».

Overføring bank

Overfør til gavekonto 7032 05 82189.
Mottaker: Voksne for Barn, Lille Grensen 5, 0159 Oslo