TEST Følelser

1 / 1

Barnet ditt kommer hjem fra skolen og forteller at ingen liker ham/henne, og at hun/han ikke vil gå på skolen mer. Hva svarer du?

Du gir barnet en klem og sier «Dette synes jeg det er leit å høre at du sier, og dette vil jeg at vi setter oss ned og snakker ordentlig om i kveld når det er rolig.»

Selv om du ikke har tid til å snakke med barnet akkurat nå bekrefter du at dette er en lei opplevelse for barnet, og at du vil bruke tid på å snakke mer om dette med barnet i kveld.

«Dette er jo bare tull, spis maten din»

Vi voksne synes ofte at situasjoner og følelser barn opplever er ufarlige, men for barnet kan det være høyst reelt. Selv om det kanskje ikke er så dramatisk som barnet gir uttrykk for er det viktig å bekrefte barnets følelser, og ha en samtale rundt det.

«Jeg hører hva du sier, men det er ikke sant! Du har jo venner, Anna og Morten for eksempel.»

Det er fint at du bekrefter at du har oppfattet det barnet forteller, og gir eksempler på at situasjonen kanskje ikke er så dramatisk som barnet oppfatter den. For at barn skal lære seg å kjenne igjen og å håndtere følelsene sine er det allikevel viktig at du