Skole

Siste artikler om Skole

Ikke bare skolevegring

Når barn ikke orker å gå på skolen er det fordi vi voksne har sviktet, ikke sett eller anerkjent deres behov, eller tatt beslutninger som påvirker dem negativt.

Tapt faglig og sosial læring

Det må utarbeides en individuell plan for alle elever som sliter med ufrivillig skolefravær, og støtten til arbeid med psykisk helse i skolen må økes.

Psykisk helse og livsmestring – Hvor gode er partiene?

Voksne for Barn vil i perioden før valget lage ulike fremstillinger av partienes politikk innenfor ulike temaer vi er opptatt av. Nå er turen kommet til psykisk helse og livsmestring i skolen. Tidligere har vi vurdert partienes politikk på barnefattigdom. I våre vurderinger har vi utelukkende tatt utgangspunkt i partienes programmer. – Partiprogrammene viser oversikten over hva de […]